Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Roboty remontowo- budowlane związane z adaptacją i modernizacją budynku przy ul. Gierymskiego 1 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach 20-08-2018
12:00
1 0