Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udziela  rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:
 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów  oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom, rodzicom i opiekunom prawnym w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i przedszkola,
 • profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.
Poradnia udziela pomocy:
 • dzieciom i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych mających siedzibę na terenie miasta Gliwice, ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz nauczycielom,
 • dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły, a zamieszkałym na terenie miasta Gliwice oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym),
 • Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci niezamieszkałych na terenie miasta Gliwice oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie miasta Gliwice na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnię.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Wilczyńska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:53:05
Informację wprowadził do BIPDorota Pniowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:53:05
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyDorota Pniowska2020-07-21 07:49:12
2Modyfikacja stronyDorota Pniowska2020-07-21 08:39:44
3Modyfikacja stronyDorota Pniowska2020-09-16 09:11:04