Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej ppp.bip.gliwice.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-28.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Tarkota, sekretariat@ppp.gliwice.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-05-69 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego BIP PPP https://ppp.bip.gliwice.eu/ lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego BIP PPP https://ppp.bip.gliwice.eu/ chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Aleksandra Gierymskiego 1
44-100 Gliwice

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Gierymskiego, jest przystosowane dla osób
  z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazd dla wózków.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja główna (recepcja) znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Winda znajduje się w budynku
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): http://poradnia.gliwice.pl
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik recepcji).

  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników posługujących się językiem migowym (4 osoby) lub mailem sekretariat@ppp.gliwice.eu
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Wilczyńska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:53:05
Informację wprowadził do BIPJacek Tarkota
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:53:05
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:04:14
2nowaDorota Pniowska2020-09-16 08:51:23
3nowaDorota Pniowska2020-09-16 08:51:41
4nowaDorota Pniowska2020-09-16 09:13:04
5nowaDorota Pniowska2020-09-16 09:16:30
6nowaDorota Pniowska2021-03-23 09:37:39
7nowaDorota Pniowska2021-03-26 09:50:44
8nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:45:51
9nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:46:04
10nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:46:07
11nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:47:37
12nowaDorota Pniowska2021-03-30 10:31:53
13nowaDorota Pniowska2021-03-30 10:46:54
14aktualizacja dostępnościDorota Pniowska2022-03-28 11:02:48
15aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-28 11:03:18
16aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-28 11:04:21
17aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:48:57
18aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:52:54
19aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:54:23
20aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:57:05
21aktualizacja dostępności 29.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:59:02
22aktualizacja dostępności 29.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-30 12:13:59
23aktualizacja dostępności 28.11.2023 r.Jacek Tarkota2023-11-28 16:08:46
24aktualizacja dostępności 28.11.2023 r.Jacek Tarkota2023-11-28 16:17:51