Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

BOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ąą(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą przy ul. Gierymskiego 1,
44-100 Gliwice,
miejsce działalności: ul. Warszawska 35A, 44-100 Gliwice
NIP: 631-10-77-574, REGON: 000724264.
Z Administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez email: sekretariat@ppp.gliwice.eu lub telefonicznie (32) 231-05-69
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj.
(a) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw)
(b)  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją
w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach opracowaną na postawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym,
zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: mgr Wioletta Dymek, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez email: sekretariat@ppp.gliwice.eu
lub telefonicznie (32) 231-05-69. liczba odsłon strony: 303 
Logo Samorządu Gliwice

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 1 miejsce działalności ul. Warszawska 35 a

tel. 32 231 05 69, faks 32 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP